26. avgust 2020

Nagradna igra Poezija na Biblosu

Sodelujte v nagradni igri Dnevi poezije in vina z Biblosom in z malo sreče lahko dobite nov uradni Biblos e-bralnik Calypso z dvema e-knjigama poezije! 

Do 31. avgusta 2020 oddajte letak za žrebanje v prešerno škatlo na prizoriščih Dnevov poezije in vina in sreča se lahko nasmehne prav vam!

 

Pravila nagradne igre Poezija na Biblosu 

1. ČLEN
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre Poezija na Biblosu. Organizator nagradne igre je Beletrina, zavod za založniško dejavnost, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja in dogodkov v okviru Dnevov poezije in vina.  Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator.

2. ČLEN
Nagradna igra poteka od 27. 8. do 31. 8. 2020 do polnoči, nanaša pa se na celotno območje Republike Slovenije. Nagradna igra poteka na DPV prizoriščih na Ptuju, pravila nagradne igre pa so objavljena na www.stihoteka.com.

3. ČLEN
Nagradni sklad vsebuje uradni Biblos bralnik inkBOOK Calypso z dvema e-knjigama poezije. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve.

4. ČLEN
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre). Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade.

5. ČLEN
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči obiskati enega od dogodkov festivala Dnevi poezije in vina, ki se bodo odvijali od 26. do 29. avgusta 2020 na Ptuju, in oddati letak za žrebanje v škatlo na prizoriščih. Z oddajo svojega kupona udeleženec zavestno daje svoje podatke na voljo javnosti, zato lahko kakršni koli osebni podatki, ki so razvidni iz nje, izgubijo značaj osebnega podatka v smislu veljavnih predpisov o zaščiti osebnih podatkov in s tem zaščito, ki jo zagotavljajo ti predpisi.

6. ČLEN
Nagrajence določa dvočlanska žirija v sestavi, ki jo določi organizator. Žrebanja bomo objavili na spletni strani www.stihoteka.com ter na Facebook profilu festivala Dnevi poezije in vina. V igri za žrebanje bodo vsi, ki bodo do 31. 8. 2020 do polnoči sodelovali v nagradni igri po pravilih, določenih v 5. členu. Datum zaključka nagradne igre je: 31. 8. 2020.

Žrebanje bo potekalo 1. 9. 2020.

Ime nagrajencev bo objavljeno na spletni strani www.stihoteka.com ter na Facebook profilu Dnevi poezije in vina še istega dne oziroma najpozneje 7 dni po zaključku nagradne igre.

7. ČLEN
Nagrajenec bo pozvan, naj v roku 3 dni na e-mail naslov info@beletrina.si pošlje podatke za dostavo nagrade (ime, priimek, naslov, poštna številka in kraj). Nagrada bo nato poslana po pošti. Rok za dostavo nagrade je 90 dni od dneva, ko je nagrajenec poslal naslov. Če nagrajenec v roku 3 dni ne dostavi naslova, bo organizator obdržal nagrado.

8. ČLEN
Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo pravila nagradne igre in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da sta v primeru razglasitve njegova ime in priimek javno objavljeni na seznamu nagrajencev na spletni strani www.stihoteka.com ter na Facebook profilu https://www.facebook.com/dnevipoezijeinvina/.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:
- se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,
- se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri/natečaju sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji igre/natečaja,
- nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri/natečaju. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri/natečaju. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade.

9. ČLEN
Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev.

10. ČLEN
Osebni podatki nagrajencev bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre/natečaja, podeljevanja nagrad v nagradni igri/natečaju in plačila akontacije dohodnine. Podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili. Po poslani nagradi bodo osebni podatki nagrajenca uničeni. S sodelovanjem v nagradni igri/natečaju sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na nagradno igro in izrecno soglaša, da se lahko objavi njegovo ime in priimek na spletni strani www.stihoteka.com ter na Facebook profilu https://www.facebook.com/ dnevipoezijeinvina/ . Če nagrajenec tega podatka ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči v nagradni igri možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti info@beletrina.si. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator – Beletrina, zavod za založniško dejavnost.

Posameznik ima pravico pridobiti naslednje informacije, ki se nanašajo na njegove osebne podatke:
- namen obdelave,
- vrste osebnih podatkov,
- uporabnike ali kategorije uporabnikov,
- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
- kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Osebni podatki dobitnika se lahko odstopijo tretjim osebam – dostavnim službam, ki bodo dobitnikom nagrad v nagradnem natečaju dostavila nagrade.

11. ČLEN
Dobitek v nagradni igri/natečaju je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Organizator bo odvedel in plačal davek v skladu z zakonom.

12. ČLEN
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

13. ČLEN
Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.stihoteka.com.