Claudio Pozzani

/Italija, 1961
Claudio Pozzani

Claudio Pozzani (1961, Italija) je pesnik, pripovednik in glasbenik. Leta 1995 je ustanovil mednarodni genovski pesniški festival Parole spalancate, ki je najstarejši in največji pesniški dogodek v Italiji, in je še vedno njegov direktor. Organiziral je tudi več pesniških dogodkov v Evropi in na Japonskem. Leta 2001 je v Genovi ustanovil tudi hišo poezije Stanza della poesia. Njegova zadnja avtorska dela so CD/knjiga (poezija in glasba) La marcia dell'ombra (»Pohod sence«), antologija Spalancati spazi – Poesie 1995–2016 (»Razprti prostori – Pesmi 1995–2016«) in DVD s posnetkom bralnega koncerta s PoetOrchestra »La realtà della speranza«. Režiser Fabio Giovinazzo je leta 2019 po njegovih pesmih posnel film L'Anima nel ventre (»Duša v trebuhu«)

Pesmi


Moji materi / A mia madre


Plešem / Danzo


Ženska sladkih solza / La donna dalle lacrime dolci