Ana Svetel

/Slovenija, 1990
Ana Svetel

Ana Svetel (1990) je po poklicu etnologinja in kulturna antropologinja, zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, uveljavila pa se je tudi kot pesnica, avtorica kratkih zgodb, pripovedovalka in kolumnistka. Pesniška zbirka Lepo in prav je bila leta 2015 v ožjem izboru za najboljši prvenec, leta 2019 pa je objavila zbirko kratkih zgodb Dobra družba, ki je bila nominirana za nagrado novo mesto. Radio Slovenija je po motivih njene kratke proze posnel serijo radijskih iger Prevozi. Leta 2020 je bila na pesniški rezidenci v mreži Reading Balkans, njene pesmi in zgodbe so bile prevedene v angleščino, portugalščino, hrvaščino in bosanščino, uvrščene so tudi v tujejezični antologiji. Vključena je v mednarodno pesniško platformo Versopolis. Poleg literature se aktivno ukvarja tudi z glasbo.

Pesmi


/ Daljica


/ Krog


/ Kvadrat


/ Osemkotnik


/ Premica


/ Točke


/ Trikotnik