Adam Horovitz

/Združeno kraljestvo, 1971
Adam Horovitz

Adam Horovitz, rojen 1971 v Londonu. Pravi, da so ga v pisanje poezije že v zgodnjem otroštvu prisilili starši. Njegov največji upar proti staršem je bila odločitev, da si poezijo izbere za poklic. 

Pesmi


KORENINE KRIKA / THE ROOTS OF A SCREAM