Zasebno branje: Urška Kramberger (SVN)

28. avgust/petek/ 09:30

Dom upokojencev Ptuj, Ptuj
Sodelujoči

Vodi: Janja Erpič

 

Gostitelj: Dom upokojencev Ptuj (Volkmerjeva cesta 10)

 

Dogodek je namenjen stanovalcem Doma upokojencev Ptuj.