András Imreh

/Madžarska, 1966
András Imreh

(Madžarska), rojen leta 1966 v Budimpešti. Diplomiral iz pravoznanst- va in estetike, s temo Hermenevtika v literaturi. Obiskoval prevajalsko šolo Laszla Latorja na Filozofski fakulteti v Budimpešti in intenzivni tečaj poučevanja angleščine odraslih na Interna­tional House v Budimpešti. Poučeval angleščino v različnih jezikovnih šolah.Svoje pesmi ves čas objavlja v raznih lit­erarnih revijah. Prevajal številne tuje avtorje (Jean-Paul Sartre, Robert Frost, Guy Goffette, Genevieve Berge, Mandelstam, Puškin, Rene-Guy Cadou, Jorge-Luis Borges, Pierre de Ronsard, Seamus Heaney, Olga Sedakova, Stephane Mallarme, Philip Larkin, William Wordsworth, Geo Norge, Juan Ruiz). Leta 1995 zmagal na tekmovanju mladih prevajalcev. Leta 1996 dobitnik dveh štipendij — za izbor, prevod in ure­janje knjige pesmi Roberta Frosta ter za raziskovanje in prevajanje Frostovih del na Univerzi Britanske Kolumbije, Vancouver, Kanada. Leta 1998 dobitnik enoletne Sorosove štipendije. Letos izdal knjigo To, kar ima dve imeni pri založbi JAK-Kijarat, njegove pesmi so izšle tudi v zbirki najboljših pesmi preteklega leta, Szep versek.

Pesmi


Sladkornica / Cukortarto edeny


Kuščar in storž / Gyik es toboz