Amiran Svimonishvili

/Georgia, 1974
Amiran Svimonishvili

Amiran Svimonishvili, rojen 1974 v Tbilisiju. Leta 1995 diplomiral iz nemškega jezika in literature, podiplomski študij je nadaljeval na inštitutu ua filozofijo. Izdal štiri pesniške zbirke, pesmi pa je objavljal tudi v raznih revijah.

Pesmi


ICKERIA* / ICKERIA*