Nazadnje dodani avtorji


Eftim Kletnikov


Eftim Kletnikov je eden najpomembnejših sodobnih makedonskih pesnikov. Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Skopju, je pesnik, esejist, literarni kritik, antalog in prevajalec. Dobitnik najpomembnejših nacionalnih literarnih nagrad, njegova poezija je od vsega začetka zastopana v antologijah sodobne makedonske poezije. 

Vlada Urošević


Vlada Urošević

Vlada Urošević je pesnik, pisatelj, kritik, esejist, prevajalec, literarni znanstvenik in profesor primerjalne književnosti. Nekaj časa je delal kot kulturni urednik na makedonski nacionalni televiziji in urejal skopsko literarno revijo Razgledi. Je dopisni član mednarodne Akademije Mallarme v Parizu, redni član evropske pesniške akademije v Luksemburgu in član Makedonske akademije znanosti in umetnosti. Francoska vlada mu je podelila naziv vitez reda umetnosti in literature, nato pa še oficir reda umetnosti in literature za njegov prispevek k približevanju francoske poezije makedonski publiki. Uredil je nekaj antologij makedonske, jugoslovanske in francoske literature. Veliko del je prevedel iz makedonščine v srbščino, iz francoščine pa je v makedonščino prevedel dela naslednjih avtorjev: Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Breton, Michaux, Bosquet.ashingtonu. Marca 2013 so izšle njegove Nove in izbrane pesmi: 1962-2012.

2017