Nazadnje dodani avtorji


Vlada Urošević


Vlada Urošević

Vlada Urošević je pesnik, pisatelj, kritik, esejist, prevajalec, literarni znanstvenik in profesor primerjalne književnosti. Nekaj časa je delal kot kulturni urednik na makedonski nacionalni televiziji in urejal skopsko literarno revijo Razgledi. Je dopisni član mednarodne Akademije Mallarme v Parizu, redni član evropske pesniške akademije v Luksemburgu in član Makedonske akademije znanosti in umetnosti. Francoska vlada mu je podelila naziv vitez reda umetnosti in literature, nato pa še oficir reda umetnosti in literature za njegov prispevek k približevanju francoske poezije makedonski publiki. Uredil je nekaj antologij makedonske, jugoslovanske in francoske literature. Veliko del je prevedel iz makedonščine v srbščino, iz francoščine pa je v makedonščino prevedel dela naslednjih avtorjev: Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Breton, Michaux, Bosquet.ashingtonu. Marca 2013 so izšle njegove Nove in izbrane pesmi: 1962-2012.

Gjoko Zdraveski


Gjoko Zdraveski

Gjoko Zdraveski se je rodil v Skopju leta 1985. Diplomiral je na Filološki fakulteti Blaže Koneski, danes pa predava makedonski jezik na Filološki fakulteti v Nišu. Piše poezijo, kratke kratke zgodbe in eseje. Izdal je dve pesniški zbirki: Palindrom z dvojnim n (Палиндром со две н, 2010) in Hiša za ptice selivke (Куќичка за птици-преселници, 2013). Zdraveski je s skupino pesnikov iz Srbije in Makedonije objavil tudi zbirko Torto skozi okno (Tortu kroz prozor, 2010). Njegova poezija je bila prevedena v srbski, hrvaški, slovenski, bolgarski, španski, češki in angleški jezik.

Slave Đorđo Dimoski


(Makedonija), rojen leta 1959 v Vele- stovem, Ohrid. Diplomiral na Filološki fakulteti v Skopju. Pesniške zbirke: Gravure (1979), Načrt (1982), Hladno­krvni nagon (1985), Poslednji rokopisi (1988), Bližnjica (1991), Dokazi (1994) in Strastne oblike (1998). Piše tudi poezijo za otroke. Njegove pesmi so vključene v številne antologije ter preve­dene v mnoge tuje jezike.

Festival Dnevi poezije in vina

2017