Dogodki


Otvoritev razstave STIK/H

Fürstova hiša, Ptuj

 

Razstava umetnikov: Vesna Bukovec, Anja Medved in Patricija Maličev, Petra Varl, Lenka Đorojević, Small but Dangers (Mateja Rojc in Simon Hudolin - Salči), Matej Stupica, Maja Burja in Staš Vrenko, ki jo je pripravila Simona Žvanut

Razstava Stik/h na večplasten način prepleta sodobno vizualno umetnost in poezijo, literaturo, knjigo. Umetniška dela sodelujočih umetnikov – nekatera bodo ustvarjena posebej za to razstavo in prostore Fürstove hiše – bodo vzpostavljala dialog s kompleksnim festivalskim programom, ki s številnimi in raznolikimi dogodki ter celostno ureditvijo ptujskih ulic ustvarja nezamenljivo atmosfero Dnevov poezije in vina. Razstava bo njen nepogrešljiv del, pa tudi stik nepričakovanega, prostor za razmislek o prepletu umetniških zvrsti. Sodelujoči umetniki Lenka Đorojević, Small but Dangers (Mateja Rojc in Simon Hudolin - Salči), Matej Stupica, Maja Burja, Staš Vrenko in Dejan Koban bodo razstavo v soboto, 30. avgusta, nadgradili še s performansom Stihija. Razstavo je pripravila kustosinja Simona Žvanut, ki bo vsak dan festivala ob 17.00 skupaj s sodelujočimi umetniki organizirala vodstvo po razstavi.

--

Razstava v Fürstovi hiši odpira prostor za preplet umetniških zvrsti. Kot nakazuje že besedna igra naslova, Stik/h raziskuje različne načine stikanja sodobne vizualne umetnosti in poezije, literature, knjige, pa tudi fotografije, gledališča, performansa, filma, zvoka. Zdi se, da je razvrščanje umetniškega ustvarjanja po posameznih področjih dandanes bolj opora stroke kot pa realnost sodobne umetnosti, saj ta presega nekdaj začrtane meje zvrsti in jih vedno močneje združuje in povezuje.
Vprašanje intermedialnosti še zdaleč ni novo, Dnevi poezije in vina so le nadvse primerna priložnost, da o njem ponovno razmislimo. Osrednje poslanstvo festivala, širjenje kvalitetne poezije preko velikih pesniških branj, (pogosto prvih) prevodov tujih pesnikov v slovenščino in založniške dejavnosti, se je namreč z leti razširilo tudi na druga področja ustvarjanja. Program Dnevov tako zapolnjujejo številni glasbeni dogodki in razstave, pa tudi celostna ureditev ptujskih ulic, zasebna branja, degustacije vin in še in še. Živ festival ne niza le javnih deklamacij, ampak diha s svojimi obiskovalci in krajem. In kaj ima to skupnega z razstavo?
Koncept festivala, njegov pomen za Ptuj, letošnji pesniški program ter Fürstova hiša kot pomemben element mestnega kulturnega življenja in razstavni prostor s svojo specifiko – vse to so bile iztočnice za snovanje Stik/h-a. Razstava nikakor ni tematska, omejena na določen medij ali generacijo umetnikov, pa tudi umetniške prakse sodelujočih umetnikov se med sabo zelo razlikujejo. Ohlapno povezavo med njimi je sicer mogoče iskati v povezavi njihovega dela s področjem poezije ali širše literature; dvojica Small But Dangers, Lenka Đorojević, Matej Stupica in Petra Varl ustvarjajo (tudi) knjige umetnika (tj. umetniško delo, izvedeno v obliki knjige), v raziskovanju dvoumnega, napetega in le na videz enostavnega razmerja med pomenom/resnico in njeno vizualno podobo ali lingvističnim znakom se jim pridružuje tudi Vesna Bukovec. Lenka Đorojević, Staš Vrenko in Maja Burja vse to združujejo tudi z vključevanjem gledaliških elementov, scenografije, zvočno-glasbene produkcije ter zvočnega kiparstva. Dokumentarni spletni projekt režiserke Anje Medved se na formalni ravni spogleduje s povezavo med gledanjem filma in ritualom branja, na bolj subtilni pa s poetičnim iskanjem odgovorov na osnovna vprašanja o naravi in smislu človekove eksistence. Petra Varl je svojo postavitev razširila še na ptujske ulice in se z devetimi Znaki, pričvrščenimi na običajne prometne znake, prepletla z ostalimi intervencijami v javnem prostoru mesta.
Vendar rdeče niti razstave ne gre loviti v mrežo največjega skupnega imenovalca ali reducirati na nekaj bolj ali manj konkretnih vzporednic s poezijo. V ospredju je namreč veliko bolj intuitivna in izmuzljiva želja, da bi delo vsake umetnice, umetnika (ali dvojice) in njihov način ustvarjanja vzpostavljala samosvoj dialog z zastavljenim izhodiščem razstave. Vsako delo ima lastno umetniško entiteto, hkrati pa njihova postavitev spodbuja medsebojno komunikacijo, pomensko navezovanje in celo prepletanje. Izpostaviti je potrebno, da so vsa dela na Ptuju prvič predstavljena, nekaj je tudi povsem novih, zamišljenih posebej za kontekst Dnevov in Fürstove hiše, nastajala pa so v daljšem časovnem obdobju med pripravo razstave. Tak način dela je pustil več prostora za nepredvidene spremembe, pogovore vseh sodelujočih in sproščena razvijanja posameznih idej.    

Simona Žvanut


Spoznajte sodelujoče umetnike v člankih: Vesna BukovecAnja Medved in Patricija Maličev, Petra Varl, Lenka Đorojević, Small but Dangers, Matej Stupica, Maja Burja in Staš Vrenko.

--

Ob podpori Fürstove hiše ter podjetij JUB-H d.d, Centra projekcije (Lestra d.o.o.) in Topp d.o.o.
Zahvala: SCCA–Ljubljana, Petra Varl, Kristijan Kranjc.