*****

Inizia senza te questo secondo inverno. svuota le strade di passanti e i banchi le parole dei vili come noi che non parliamo mai. Narriamo di figure in controluce quando crediamo amare illusioni.
Gli spazi restringono il giorno in questo volto che ha le ansie di loro e premono i capelli sul cuscino. Legano le gambe al letto dove negando ti aspetto prima di sparire. Ogni notte è morire.
Solo questo ho saputo fare. – Sai, qui l’inverno è infinito.

*****

Brez tebe se začenja ta druga zima. Z ulic preganja pešce in klopce, besede bednikov, kot smo mi, ki nikoli ne govorimo. O podobah v protisvetlobi pripovedujemo, ko mislimo, da imamo radi iluzije.
Prostori zožujejo dan v tem obličju, ki je zaskrbljeno nad njimi, in lase potiskajo k blazini. Privezujejo noge k postelji, kjer te v zanikanju pričakujem, preden izginem. Vsaka noč pomeni umreti.
Samo to sem znala narediti. - Veš, zima je tukaj neskončna

Prevod: Nadja Dobnik