Sorin Paliga

Slatina, Romunija, 1956


Sorin Paliga, rojen leta 1956 v Slatini. Študiral češki in angleški jezik in literaturo. V času študija je začel raziskavo slovanske dediščine  v Romuniji, ki se je kasneje razvila v interdisciplinarni študij arhaične dediščine v Romuniji in jugovzhodni Evropi - številne študije, predvsem iz jezikoslovja in religije, so bile tudi objavljene. Doktoriral je s tezo Romanski in predromanski vplivi na južnoslovanske jezike. Objavil številne študije, članke, prevode ter zbirko pesmi in kratke proze.


Pesmi


Članki


Zvočni posnetki


Video