Adam Horovitz

London, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, 1971


Adam Horovitz, rojen 1971 v Londonu. Pravi, da so ga v pisanje poezije že v zgodnjem otroštvu prisilili starši. Njegov največji upar proti staršem je bila odločitev, da si poezijo izbere za poklic. 


Pesmi


Članki


Zvočni posnetki


Video