Članki


Besede kot barve, barve kot besede

Umetnice in umetniki: Maja Burja, Avgust Černigoj, Primož Čučnik & Gregor Podlogar & Žiga Kariž, Matjaž Hanžek, Andrej Hočevar & Jaka Železnikar, Alenka Pirman, Srečko Kosovel, An­ ton Podbevšek, Zoran Srdić Janežič, Valérie Wolf Gang

Kuratorji: Dušan Dovč, Mihael Kelemina, Simona Žvanut Oblikovalka razstave: Vesna Bukovec
Svetovalka: Saša Nabergoj

SCCA­Ljubljana pripravlja dva dogodka, ki raziskujeta odnos med likovnim in besednim umetniškim izrazom ter ju je moč umestiti med raziskovalne projekte, ki presegajo meje ene same ume­ tniške zvrsti.

24. avgusta 2015 ob 20.00, v okviru Večerov pred Dnevi, bodo v Projektni sobi SCCA (Metelkova 6, Ljubljana) pripravili doku­ mentarno predstavitev pesniškega in likovnega projekta Oda na manhatnski aveniji (Čučnik, Podlogar, Kariž). Dva dni pozneje, 26. avgusta 2015, pa bodo v ptujski Stari steklarski delavnici pripravili osrednjo razstavo, ki bo zasnovana z mislijo na festivalski pesni­ ški program in dogajanje – pa tudi na mesto Ptuj kot gostitelja. Predstavili se bodo avtorji, ki so na eni strani v besedi iskali, in še iščejo, likovno vrednost ali na drugi strani prostor za besede na platnu. Razstava bo v treh zaokroženih sklopih ponudila izbor citatov iz manifestov likovnih in literarnih ustvarjalcev, ki bodo obiskovalce iniciacijsko popeljali skozi zgodovino eksperimen­ tiranja s podobo in besedo; predstavila bo umetnike slovenske avantgarde, ki so referenčni tako za slovensko likovno kot tudi za literarno ustvarjalnost; sklenjena pa bo z umetniškimi deli in večmedijskimi instalacijami sodobnih ustvarjalcev.

V soboto, 29. avgusta, ob 18.00, ko se zaključuje festival in raz­ stava zapira svoja vrata, bo Dušan Dovč v predavanju z naslovom Odsotna pesem je pesem govoril o vizualni poeziji in pesniških besedilih, ki so bolj kot branju namenjena gledanju. 


Povezani avtorjiPovezane pesmi